דיגום ארובות EPA 1

פליטה ממוקורת נייחים : נקודות לדגימה ולבדיקת מהירות במקורות נייחים

SAMPLE AND VELOCITY TRAVERSES FOR STATIONARY SOURCE

מטרת שיטה EPA 1 היא להנחות איך לבחור פתחי דיגום ונקודות דגימה לאורך חתך הארובה על מנת לבצע דיגום של מזהמי אוויר.

השיטה ישימה לזרמי גז הזורמים בתעלות, ארובות וצינורות אוורור ששזרם האוויר בהן לא ציקלוני ולא מתערבל. כמו כן אין להשתמש בשיטה זו כאשר קוטר הארובה קטן מ- 0.3 מ'.

בנוסף לא ניתן להשתמש בשיטה כאשר אין מרחקי הפרעה מינמליים.

קישורים רוולנטים:

Method 1 — Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד