מרשם פליטות לסביבה ׁ(PRTR)

מפל"ס - רשם הפליטות וההעברות לסביבה מספק נתונים על

1. פליטות של חומרים מזהמים לסביבה (לים, לאוויר, למים או לקרקע),

2. הזרמות שפכים ממפעלים אל מתקני טיהור השפכים,

3. העברות של פסולת(רגילה או מסוכנת) לסילוק או טיפול.

הנתונים מפורסמים לציבור הם נתונים שהמפעלים מחוייבים לדווח למשרד להגנת הסביבה מכוח חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - 2012 ("חוק הגנת הסביבה").

החוק מגדיר מי נדרש לדווח למפל"ס - התוספת השנייה לחוק מכילה רשימה של 74 סוגי פעילויות שונים שעלולים להשפיע על הסביבה.

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת דיגומי פליטות מזהמים לאוויר עבור מפעלים ומתקנים המחוייבים בדיווח זה.

אתר מפל"ס באתר המשרד להגנת הסביבה

מידע על מפל"ס באתר המשרד להגנת הסביבה

חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - 2012 ("חוק הגנת הסביבה")

מפל"ס

מפל"ס

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד