ניטור ארובות - פתחי דיגום תקניים

נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה 2002 שפירסם המשרד להגנת הסביבה, הכולל עידכון שיצא בשנת 2015 מגדיר את התנאים הבאים:

פתח דיגום ימוקמו במרחקי הפרעה מינימלים של 2 קטרי ארובה מהפרעה תחתונה ו- 0.5 קוטר ארובה מהפרעה עליונה.

ההנחיות החדשות מגדירות כי בארובות חדשות:

1. בארובות בקוטר מעל 2 מטר יש למקם 4 פתחים דיגום. קוטר פתחי הדיגום 4".

בארובות שנבדקות לפי שיטה EPA 5 ניתן לעבוד עם קוטר פלנג' של 3" באישור מיוחד של המשרד להגנה"ס.

2. בארובות חדשות בקוטר מעל 30 ס"מ ומתחת ל- 2 מטר יש למקם 2 פתחי דיגום ניצבים זה לזה.

בארובות שנבדקות לפי שיטה EPA 5 ניתן לעבוד עם קוטר פלנג' של 3" באישור מיוחד של המשרד להגנה"ס.

3. בארובות מתחת לקוטר של 30 ס"מ ומעל 10 ס"מ נדרשים שני פתחים - האחד עבור נחיר הדיגום והשני עבור הפיטו (במידה ומתבצעת בדיקה איזוקינטית)

במידה ולא מתבצעת בדיקה איזוקינטית אין צורך להכין פתח דיגום עבור הפיטו.

4. בארובה מרובעת נדרשים שלושה פתחי דיגום. במידה ואורך הצלע לא מאפשר הכנת שלושה פתחים בקוטר 4" ניתן יהיה להקטין את גודל פתח הדיגום ומספר הפתחים בהתאם לאורך הצלע.

5. בארובות שבהן לא מתבצע דיגום איזוקינטי אין צורך בפתחים בגודל 4".

קישורים רלוונטים:

עידכון לנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, מאי 2015, המשרד להגנת הסביבה [PDF]

נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה 2002, המשרד להגנת הסביבה [PDF]

דיגום ארובות

דיגום ארובות

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד