צוות מריחים - טופס מילוי

צוות מריחים - טופס מילוי

צוות המריחים נדרש למלא בשטח טופס דיווח המכיל:

- שם נקודת הדיגום.

- זמן הדיגום.

- עוצמת הריח.

- הטון ההדוני.

- אופי הריח.

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד