שיטה EPA 5

היחידה לאיכות הסביבה - LSRI מוסמכת ע"י הרשות הלאמית להסמכת מעבדות לבצע בדיקת ריכוז חלקיקים בארובה על פי שיטה EPA 5.

דיגום מזהם חלקיקי מארובה הוא יהרבה יותר מורכב מדיגום מזהם גזי. שיטה EPA 5 מבטיחה דיגום מייצג של הדוגמא הנדגמת מהארובה באמצעות שמירה על מספר דרישות בסיסיות. אחת מהדרישות המרכזיות של דיגום חלקיקים מארובה הוא ביצוע דיגום איזוקינטי.

המשמעות של דיגום איזוקינטי -

מהירות הזרימה בארובה, הטמפרטורה וריכוז הגז המזוהם יכול להשתנות כתלות במועד הדיגום ובמיקום לאורך חתך הארובה בו מבוצע הדיגום.

שיטה EPA 1 מכתיבה כי הדיגום של הגז בארובה ייתבצע במספר נקודות לאורך חתL הארובה. שיטה EPA 5 מכתיבה כי בכל אחת מהנקודות לאורך החתך בארובה המהירות שבה מתבצע, השאיבה של הגז בארובה חייב להיות תואם למהירות של הגז העובר דרך הפייה בארובה. דיגום איזוקינטי דורש כי:

Vnozzle = Vstack

EPA 5

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד